Articulatie problemen sneller behandeld met PROMPT

Ze heeft er even voor op de wachtlijst moeten staan, maar nu kan Nicole De Laet met de PROMPT behandeling aan de slag. PROMPT (PROMPT’s for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) is een uitermate effectieve techniek die kinderen met articulatieproblemen op een bijzondere manier kan helpen.

PROMPT

Met de PROMPT methodiek helpt de logopedist de patiënt met het vormen van bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. Klinkt heel ingewikkeld, maar dat valt mee. De logopedist biedt met zijn of haar vingers van buitenaf de mond en kaak hulp bij het vormen van de klinkers en medeklinkers. Spreek maar eens de letter O uit. Voel je hoe je mond een rondje wordt? Patiënten die problemen hebben met articulatie voelen niet altijd precies welke spieren gebruikt moeten worden om de betreffende letter of klank uit te spreken. Door de gewenste spiergroep te manipuleren, kan de patiënt echter wel ervaren welke bewegingen gemaakt moeten worden om de klank uit te spreken. Dit voelen werkt directer dan wanneer de nieuw te leren klank alleen maar via het gehoor en mondbeeld wordt aangeboden. Hiermee is PROMPT een zeer waardevolle toevoeging op de traditionele logopedische therapie. Daarnaast richt PROMPT zich niet alleen op het uitspreken van alleen de verkeerde klank. De moeilijke klank wordt direct geoefend in woorden en zinnen. We spreken immers ook niet in losse klanken. Zo wordt het ook direct toepasbaar en ervaart de patiënt sneller resultaat.

De methodiek kan heel breed worden ingezet, van kinderen die onduidelijk spreken tot volwassenen die na hersenletsel bepaalde klanken niet meer kunnen maken. In de praktijk wordt het nu voornamelijk gebruikt bij kinderen die klanken nog niet correct kunnen produceren en die ze eigenlijk al zouden moeten beheersen. De PROMPT techniek bevordert het leerproces. Voor iedere klank is er een bepaalde ‘prompt’. De logopedist gebruikt hierbij een hand om het hoofd van de patiënt te ondersteunen en de andere hand om de klank te manipuleren.

De cursus

Nicole volgde een 3-daagse cursus in Eindhoven die ontzettend leuk, maar ook heel intensief te noemen is. Tijdens de cursus werden de ‘prompts’ aangeleerd. Nicole vertelt: “Theorie en praktijk werden in een hoog tempo afgewisseld, waardoor een snelle groei in aanleren van de ‘prompts’ zichtbaar was. Er moest veel worden geoefend op elkaar, waarbij je continu aan elkaars gezicht zit. In het begin een vreemde, maar wel heel grappige gewaarwording.”

Inmiddels hebben bijna alle logopedisten van logopediepraktijk De Laet de cursus gevolgd. Iets wat Nicole heel belangrijk vindt: “Er zijn veel jonge kinderen die spraak-en/of taalproblemen hebben. Gelukkig is men tegenwoordig gericht op een vroege signalering van spraak- en/of taalproblemen, zodat eventuele leerproblemen kunnen worden voorkomen. PROMPT biedt een mooie aanvulling op het huidige aanbod van onze praktijk. Het is spelenderwijs, resultaatgericht en zeer effectief. Dit geeft zowel aan het kind als de behandelend logopedist veel voldoening”, vertelt zij.

 

Geschiedenis

De PROMPT methodiek is eind jaren ’70 bedacht door Deborah Hayden en heeft zich sindsdien steeds verder doorontwikkeld. Hayden bedacht de ‘prompts’ speciaal voor kinderen die niet reageerden op de traditionele methoden die enkel gericht zijn op auditieve en visuele stimulatie. Tijdens de jaren ’80 zijn de eerste empirische studies naar het effect van PROMPT-behandelingen bij kinderen met motorische spraakproblemen uitgevoerd. De positieve resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot de ontwikkeling van de eerste readers waarin de methodiek werd beschreven. Niet lang daarna volgden de eerste publicaties. In de jaren ’90 werden gestandaardiseerde onderzoeksprotocollen ontwikkeld en de behandeling steeds verder verfijnd. De ontwikkeling van PROMPT is vervolgens vooral beïnvloed door onderzoeken waarbij sensomotorische, cognitief-linguïstische en sociale domeinen in acht werden genomen. Inmiddels zijn er tientallen instructeurs op meerdere continenten en is er zelfs een heuse PROMPT kliniek opgericht in Santa Fé USA, waar het hoofdkantoor tevens gevestigd is.

Leuk spelletje

We merken dat kinderen de behandeling vaak heel positief ervaren. Er wordt snel resultaat gevoeld, wat stimulerend werkt. Tijdens de behandelingen bespreken we altijd uitgebreid met zowel het kind als de ouders wat we gaan doen. Sommige doelgroepen, zoals autistische of hoogsensitieve kinderen, kunnen de techniek onprettig vinden. In dat geval kunnen we altijd terugvallen op de traditionele logopedische behandelingen. “PROMPT is altijd bedoeld als ondersteuning binnen het proces en niet als hoofddoel. Het grootste deel van de kinderen ervaart de behandeling echter als een leuk spelletje. Laatst was er een jongetje die het niet voor elkaar kreeg om de L uit te spreken en door middel van de prompt techniek ineens de klank te pakken had. Wat een trots en blijdschap, dat is echt genieten!”, aldus Nicole.

Nieuwsgierig naar hoe een PROMPT behandeling er in de praktijk uitziet? We vonden op YouTube dit Engelstalige, maar wel zeer duidelijke filmpje waarin een gecertificeerde PROMPT logopediste een kind behandelt:

Nicole De Laet

Het maakt me niet uit hoe we er komen, maar we gáán ervoor. Samen!

Responsive image

Alle zorgverzekeringen vergoeden je behandeling bij De Laet.

Dit is Logopedie De Laet

Met zo’n dertig jaar ervaring, een minstens zo omvangrijk netwerk, inspireert en motiveert Nicole talloze cliënten. Ook deelt ze haar kennis graag in workshops en lezingen, is ze gespecialiseerd in behandelingen binnen het autismespectrum en daarnaast actief als logopediste bij Oncologisch Netwerk Papendrecht.